The Lord's Prayer

English

Our Father, who art in Heaven,

hallowed be Thy Name.

Thy Kingdom come, Thy Will be done,

on Earth, as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread,

and forgive us our trespasses,

as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation,

but deliver us from the evil one.


Greek

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου

γενηθήτω τὸ θέλημά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.


Greek transliterated

Pater imon, o en tis ouranis

agiasthito to onoma sou;

eltheto i vasileia sou;

genethito to thelima sou

os en ourano, kai epi tis gis;

ton arton imon ton epiousion dos emin simeron;

kai aphes imin ta ophelimata imon,

os kai imeis aphiemen tis opheiletais imon;

kai mi isenenkis imas is pirasmon,

alla reeseh imas apo tou ponirou.


Romanian

Tatăl nostru care eşti în ceruri,

sfinţească-se numele Tău,

vie împărăţia Ta, facă-se voia ta,

precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele,

dă-ne-o nouă astăzi

şi ne iartă nouă greşelile noastre

precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

şi nu ne duce pe noi în ispită

ci ne izbăveşte de cel rău.